1. Inici

NOVES OFERTES DE TREBALL

L'Ajuntament ha sol·licitat al SERVEF tres subvencions a través de les quals, si són concedides, es contractaran nous treballadors. Informa't.

PGOU: INFORMACIÓ PÚBLICA

Publicat en el DOGV nº 8251 de 9 de març, la submissió a informació pública del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcalalí.

INDEMNITZACIONS XYLELLA

Hi ha dos mesos per a demanar les ajudes indemnitzatòries per eradicació i control de la Xylella. Més info a

AVALEM JOVES PLUS

Contractació de dos persones joves en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquesta actuació està cofinançada pel Fons Social Europeu.

AMETLLA D'ALCALALÍ

Coneixes al projecte "Ametlla d'Alcalalí"? Volem adoptar nous enfocs on l'agricultura local ocupe un lloc estratégic, participes?

ACCÉS DISPONIBLE A GUIFI.NET

Podeu passar per l'Ajuntament per sol·licitar un nom d'usuari i contrasenya per accedir a GUIFI.NET.