1. Inici >
  2. Notícies >
  3. BÚSTIA DE DENÚNCIES: MESURA ANTIFRAU DE L'AJUNTAMENT

Notícies

BÚSTIA DE DENÚNCIES: MESURA ANTIFRAU DE L'AJUNTAMENT

06 abril 2022

Per Decret d'alcaldia 2022/0331 de 23 de març de 2022, es va aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament d'Alcalalí.

Entre les mesures aprovades hi ha la de: Creació a la pàgina web d'un procediment per a la denúncia d'irregularitats a la pàgina web de l'Ajuntament.

A l'efecte de donar compliment a la mesura adoptada es crea l'esmentat:

BÚSTIA DE DENÚNCIES.

Si voleu posar en coneixement fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, podeu utilitzar els canals habilitats a aquest efecte

 

Contingut bústia de denúncies:

1.Identificació de la persona que remet la informació

1.1. NIF/NIE

1.2. Nom

1.3. Primer Cognom.

1.4. Segon Cognom

2. Informació a títol personal o en representació d'una empresa o entitat

2.1. CIF de l'empresa que representa

2.2. Raó social de l'empresa que representa

3 Indiqueu la manera com voleu comunicar-vos

3.1. Correu electrònic

3.2. Correu postal

3.3. Adreça

4. Ha treballador a l'entitat a què es refereixen els fets? Sí/No

5. Identificació de la persona o entitat que hagi comès el frau o irregularitat

5.1. Persona física/Jurídica

5.2. Cognoms i nom o raó social

5.3. Càrrec que ostenta a l'empresa o entitat afectada

5.4. NIF

6.1. Coneix vostè el fons de la UE implicat en la irregularitat o si aquesta afecta el Mecanisme de Recuperació i Resiliència? Sí/NO

6.2. Comentaris

7. Indiqueu si heu tramès la informació a un altre òrgan o entitat: Si/NO

Informació sobre protecció de dades:

1. La denúncia serà tinguda en compte i els seran comunicats els resultats de les gestions realitzades.

2. S'ha de respectar la confidencialitat i la protecció de dades personals.

3. No patiran cap represàlia, ni seran sancionats en el cas que es tracti de funcionaris públic