1. Inici >
  2. Des de casa >
  3. Avís Legal Seu Electrònica

Avís Legal Seu Electrònica

Conscients de la necessitat d'impulsar l'administració electrònica que regeix el principi d'eficàcia que proclama l'article 103 de la nostra Constitució, i d'acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, l'Ajuntament d'Alcalalí ha creat sota el nom de "DES DE CASA" el que en un futur proper esperem que sigui part de la SEU ELECTRÓNICA, integrant continguts que facilitin els tràmits amb aquesta administració sense que de moment puguin gaudir de tots els privilegis que es preveuen en l'esmentada Llei, donat la insuficiència de recursos tant humans com materials de què disposem.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics i regula els aspectes bàsics de la utilització de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativaen les relacions entre les administracions públiquesaixí com en les relacions dels ciutadans amb les mateixes amb la finalitat de garantir els seus dretsun tractament comú davant elles i la validesa i eficàcia de l'activitat administrativa en condicions de seguretat jurídica.