1. Inici >
 2. SERVEIS MUNICIPALS >
 3. Serveis socials

Serveis socials

L'Ajuntament d'Alcalalí presta els Serveis Socials a través de la Mancomunitat de
Serveis Socials de la Marina Alta (MASSMA),
amb seu central al municipi d'Orba. Esta Mancomunitat està formada per 20 municipis i està presidida per D. Joan Ignasi Cervera Arbona.

PROGRAMES QUE ES REALITZEN:

 • Servei d'ajuda a domicili.
 • Servei d'atenció a la dependència.
 • Serveis especialitzats d'atenció a la familia i a la infància.
 • Programa d'estimulació cognitiva per a les persones dependents.
 • Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Adictives.
 • Programa de qualificació professional inicial de jardineria.
 • Programa d'ajudes d'emergència social.
 • Atenció a la dona en situació de desigualtat.
 • Servie d'atenció jurídica a les dones.
 • Prevenció de l'absentisme escolar.
 • Atenció a l'inmigrant.
 • Programa d'acolliment familiar.
 • Programa de teleassistència domiciliaria.

 

SERVICIOS:

 • Informació, orientació i assessorament de recursos i prestacions socials.
 • Seguiment del reconeixement del grau de discapacitat.
 • Targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Dictamen de mobilitat reduïda.
 • Targeta per a persones amb discapacitat.
 • Pensions no contributives de jubilació i invalidesa.
 • Servei de teleassistència domiciliària.
 • Servei d'Ajuda a domicili.
 • Programa "menjar a casa"
 • Valoració i proposta d'expedients de desprotecció de menors, gent gran, malalts mentals, desemparament, intervenció residencial, etc.
 • Programa termalisme.
 • Targetes d'assistència sanitària per a estrangers i ciutadans sense recursos i informes de proposta - renovació.
 • Ingressos residencials gent gran.
 • Ingressos en centre: dona, menor, minusvàlids, malalts mentals
 • Casos de violència de gènere, assessorament i derivació.
 • Protocol assistència mòbil per a les víctimes de violència degènere.
 • Acolliments familiars i adopcions.
 • Casos fiscalia de menors, informes i seguiment de mesures judicials en medi obert.
 • Casos penitenciària, mesures de prestació de treball en benefici de la comunitat, alliberats condicionals.
 • Informe Subdelegació de Govern Estrangers: valoració habitatge,reagrupació familiar, autorització en modalitat d'arrelament social.
 • Informes tècnics de valoració d'ajuts i subvencions d'altresconselleries, Diputació, i Departaments Institucionals.
 • Informes socials de peritatge a petició d'organismes públics.
 • Renda garantida de ciutadania.
 • Prestacions econòmiques individualitzades d'emergència social.
 • Títols de famílies nombroses i monoparentals.
 • Programa de vacances de la tercera edat.
 • Abonament social telefònica.
 • Targeta del major.
 • Programa oci i convivència de la Diputació.
 • Targeta cultural de la tercera edat.
 • Atenció a persones en situació de dependència.

 

Servei d'Assessoria Jurídica:

El Servei d'Assessoria Jurídica de la MASSMA es presta els dijous de 17 a 19:30, al despatx de serveis socials de l'Ajuntament de Beniargeig.

Advocada: Isabel Sánchez

El telèfon de contacte és: 96.576.60.18

 

Dades de contacte:

Serveis socials:

Persona de contacte: Ana Martí

E-mail: anamarti@massma.org

Horari d'atención: Dimarts de 12.00 a 13.30 hores.

És necesari concertar cita prèvia.