1. Inici >
  2. Notícies >
  3. AJUDES PARÈNTESI - PLA RESISTIR

Notícies

AJUDES PARÈNTESI - PLA RESISTIR

10 marzo 2021

Obert el termini de presentació de sol·licitud d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses l'activitat s'ha vist afectada per la pandèmia provocada pel Covid-19 en el marc del "Pla Resistir"

Les Bases que regiran la concessió d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses l'activitat s'ha vist afectada per la pandèmia provocada pel Covid-19 en el marc del "Pla Resistir", de l'ajuntament de Alcalalí, han estat aprovades per Decret d'Alcaldia 2021/0050 de data 9 de març de 2021.

L'import global de les ajudes Parèntesi per Alcalalí és de 55.991,00 € euros, que proveiran entre la Generalitat Valenciana (el 62,5%), la Diputació d'Alacant (el 22,5%) i l'Ajuntament d'Alcalalí, que aportarà el 15% de l'total, és a dir, 8.398,65 euros.

En el repartiment de les ajudes es concediran un màxim de 2.000 euros per autònom o microempresa i una quantitat addicional de 200 euros per cada persona treballadora afiliada a la Seguretat Social en data de 31 de desembre de 2020.

Termini de presentació de sol·licitud: del 23 de març al 14 d'abril (15 dies hàbils).

La presentació de sol·licituds es realitzarà via:

  • Telemàtica a través de l'procediment habilitat a l'efecte a la seu electrònica de l'Excm. Ajuntament d'Alcalalí

 

Com accedir? Punxa en l'enllaç: https://alcalali.sedelectronica.es/dossier.1. A la pestanya "Catàleg de tràmits", seleccionarem matèria en el desplegable, i escollirem subvencions en concret, el procediment: AJUDES ECONÒMIQUES A AUTÒNOMS I MICROEMPRESAS LA SEVA ACTIVITAT S'HA VIST AFECTADA PER LA PANDÈMIA PROVOCADA PEL COVID 19 EN EL MARC DEL "PLA RESISTIR ".

Important: els documents hauran d'estar signats electrònicament.

Per realitzar la sol·licitud telemàtica, cal disposar d'un certificat digital. En cas de no disposar d'un, pot sol·licitar cita per a obtenir-lo, a l'Ajuntament.

  • També s'admet la presentació pel registre d'entrada de l'Ajuntament d'Alcalalí, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14h.

 

Extracte de les Bases Plan Parèntesi (Resistir) publicades en BOP Alacant nº 54 de 22 de març de 2021.

Bases reguladores ajudes Parèntesi - Pla Resistir

Annex I. Codi CNAE - Activitat beneficiaris

Annex II.- Model de sol·licitud

Annex III.- Representació per a la realització per mitjans telemàtics de tràmits.

Annex IV Declaració responsable

Annex V.- Compte Justificatiu