1. Inici >
  2. Notícies >
  3. CAMPANYA BONO CONSUM ALCALALÍ 2022

Notícies

CAMPANYA BONO CONSUM ALCALALÍ 2022

28 julio 2022

L´Ajuntament d´Alcalalí amb el suport de la Diputació d´Alacant posa en marxa la CAMPANYA BONO CONSUM ALCALALÍ 2022, amb l´objectiu d´impulsar l'economia local.

L'objectiu de la campanya és impulsar el consum dels veïns i veïnes en aquells establiments ubicats al terme municipal d'Alcalalí.

Qui té dret a sol·licitar un Bono Consum?

A cadascuna de les persones empadronades a Alcalalí a data 31 de desembre de 2021, i més grans de 18 anys a 31 de desembre de 2021, l'Ajuntament els facilitarà un bono per import de 16,00 euros, que podran gastar en qualsevol dels establiments, comerços o serveis adherits a la Campanya Bono Consum Alcalalí 2022.

Com es poden adherir a la campanya els comerços, establiments i serveis?

Poden adherir-se presentant la següent sol·licitud degudament emplenada a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcalalí del 8 al 27 d'agost de 2022.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:

  • Acreditació de domicili fiscal a Alcalalí
  • Certificat de situació al cens d'activitats econòmiques de l'AEAT
  • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries AEAT
  • Certificat de trobar-se al corrent davant de la Seguretat social.


Les empreses, comerços i establiments que s'adhereixin comptaran al seu aparador amb un cartell identificatiu d'aquesta campanya que l'Ajuntament li proporcionarà un cop formulin l'adhesió al programa de Bono Consum.

Com i on poden recollir els veïns i les veïnes d'Alcalalí el seu Bono Consum?

Podran recollir el bono consum per valor de 16,00 euros, a l'Ajuntament d'Alcalalí, de l'1 al 30 de setembre de 2022, en horari de 9 a 14h. S'hauran d'identificar amb el DNI/NIE en vigor.

Com i on i quan pot fer ús del seu bono consum?

Les persones podran gastar els seus bonos entre l'1 i el 30 de setembre de 2022, als establiments que s'haguen adherit a la campanya, d'acord amb allò estipulat a les Bases, i que es relacionaran en un llistat que estarà disponible al web municipal www.alcalali.es.
Els bonos només es podran fer servir als establiments adherits a la Campanya Bono Consum i durant les dates de durada de la campanya.

Com i quan s'abonarà el Bono Consum?

L'Ajuntament d'Alcalalí abonarà al ciutadà les quantitats que resulten dels bonos consum.
Perquè l'Ajuntament procedeixe a l'abonament al ciutadà, aquest haurà de presentar davant de l'ajuntament de l'1 de setembre al 14 d'octubre una factura d'un comerç o un establiment adherit a la campanya.

Les factures hauran de contenir les següents dades del ciutadà/ana:

  • Nom i cognoms
  • DNI
  • CONCEPTE: BO CONSUM ALCALALÍ 2022.
  • Codi alfanumèric del Bo.


L'import resultant de la factura presentada serà ingressat al ciutadà mitjançant transferència bancària, per part de lAjuntament dAlcalalí.


Convocatòria i Bases Campanya Bono Consum
Annex 1: Sol·licitud d'adhesió a la Campanya Bono Consum per a comerços, establiment i serveis
Annex 2: Manteniment de tercers per a ciutadans