1. Inici >
  2. Notícies >
  3. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A l'AJUNTAMENT D'ALCALALÍ PER PART DE LA DIPUTACIÓ D'ALACANT

Notícies

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A l'AJUNTAMENT D'ALCALALÍ PER PART DE LA DIPUTACIÓ D'ALACANT

17 septiembre 2021

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament d'Alcalalí dues subvencions amb destinació a programes i activitats per a promoure la igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere.

En el B.O.P d'Alacant núm. 164 de 30/08/2021 es publica la concessió de la subvenció a l'Ajuntament d'Alcalalí en l'àmbit de porgrames i activitats per a la igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2021. Aquesta subvenció amb un import total de 2.912,19 € es destinarà al programa Coeducant, tenint com a propòsit general  continuar treballant la coeducació a les aules del CRA Terra de Riuraus mitjançant la promoció de l'educació en igualtat d'oportunitats entre homes i dones lliure d'estereotips i sexisme.

El programa va dirigit als alumnes del CRA, a la formació de professorat i a les famílies:

1. Es duran a terme tallers dirigits als diferents grups-aula del centre educatiu.

2.- Formació del professorat: sessió de formació, presencial o en línia, en la qual s'explicaran els principis de la coeducació i es donaran recursos i eines perquè els docents puguen incorporar els objectius coeducatius en la seua pràctica diària.

3.-Sessions de formació, presencial o en línia, per a explicar a les famílies el propòsit del programa de coeducació i reflexionar sobre les desigualtats de gènere, trencar amb els estereotips de gènere i resoldre possibles dubtes i qüestions per a garantir la coeducació també des de casa.

En el B.O.P d'Alacant núm. 170 de 07/09/2021 es publica la concessió de la subvenció a l'Ajuntament d'Alcalalí destinada a l'avaluació final de l'I Pla d'Igualtat entre Dones I Homes D'Alcalalí (2018-2021), amb un import total de 1.724,61 €.

Els objectius específics d'aquest informe són:
- Conéixer el nivell d'execució de les mesures.
- Analitzar el grau de consecució dels objectius.
- Saber en quina mesura s'està avançant cap a la incorporació de la perspectiva
de gènere en totes les polítiques públiques.
- Aportar informació que possibilite conéixer els avanços produïts amb la implantació
del Pla i l'impacte aconseguit.
- Establir recomanacions per al futur.