1. Inici >
 2. SERVEIS MUNICIPALS >
 3. Agència desenvolupament local

Agència desenvolupament local

ADL ALCALALÍ

L'Agència de Desenvolupament Local (ADL) és un servei públic i gratuït que l'Ajuntament d'Alcalalí posa a disposició de desocupats, empresaris, emprenedors i agents implicats en el desenvolupament socioeconòmic del nostre territori.

L'ADL desenvolupa, entre altres, les següents funcions:

 • Prospecció de recursos ociosos o infrautilitzats de projectes empresarials de promoció econòmica local i iniciatives innovadores per a la generació d'ocupació, que serveixin per identificar noves activitats econòmiques, així com detecció de nous jaciment d'ocupació.
 • Difusió i estímul de les potencials oportunitats de creació d'activitat entre persones desocupades, promotors, emprenedors i institucions col · laboradores.
 • Acompanyament tècnic en la iniciació de projectes empresarials per a la seva consolidació en empreses generadores de noves ocupacions, assessorant i informant sobre la viabilitat tècnica, econòmica i financera i, en general, sobre els plans de llançaments de les empreses.
 • Suport a promotors de les empreses, una vegada constituïdes aquestes, acompanyant tècnicament als mateixos durant les primeres etapes de funcionament mitjançant l'aplicació de tècniques de consultoria en gestió empresarial i assistència en els processos formatius adequats per coadjuvar a la bona marxa de les empreses creades .
 • Accions de difusió i informació sobre els serveis i polítiques actives del SERVEF, assessorament i suport sobre els programes de subvencions en matèria de formació, inserció i ocupació.
 • Participació en cursos, jornades, fòrums, esdeveniments i intercanvi d'experiències en relació amb les polítiques d'ocupació.
 • Detecció de necessitats formatives o de qualsevol altra acció que contribueixi a garantir la missió principal enunciada en l'article anterior.
 • Atendre les instruccions del SERVEF i omplir els qüestionaris que li siguin requerits en l'aplicació informàtica dissenyada a aquest efecte.
 • Establir relacions de coordinació amb el SERVEF i amb el Pacte Territorial d'Ocupació que pogués existir en el seu territori.
 • Impulsar actuacions conjuntes de col · laboració dels AODL de la / les comarca / s. Aquesta funció podrà ser assumida específicament per les entitats supramunicipals, que hauran de coordinar aquestes actuacions en el seu àmbit territorial, preferentment mitjançant la utilització de noves tecnologies.

 

 

Dades de contacte

Ajuntament d'Alcalalí - Agència de Desenvolupament Local

Persona de contacte: Ana Ivars Marco

Carrer Major, n º 10, CP. 03728

Tel 96.648.20.24 / Fax. 96.648.20.01

E-mail: adl@alcalali.es