1. Inici >
  2. Notícies >
  3. CONCESSIONS AJUDES PARÈNTESI - PLA RESISTIR

Notícies

CONCESSIONS AJUDES PARÈNTESI - PLA RESISTIR

10 marzo 2021

Resolta la concessió d'ajudes en el marc de el Pla Resistir i obertura de termini per a procedir a esmenar fins el 6 de maig de 2021.

Per Decret d'Ajuntament 2021/0091 de data 22 d'abril de 2021, s'acorda:

1.- Concedir en el marc de la convocatòria d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses l'activitat s'ha vist afectada per la pandèmia provocada pel Covid 19 en el marc de el pla "Resistir", publicades en BOP d'Alacant n.º 54 de 2 de març, les següents subvencions:

R.Entrada        Beneficiari                 Import subvencionat

2021-E-RE-99 JERONIMO JOSE MONCHO FERRER: 2.400,00

2021-E-RE-101 HOTEL CASTELL DE LA SOLANA, SL: 2.600,00

2021-E-RE-102 HERMANOS MOYA-MESTRE, CB : 2.400,00

2021-E-RE-104 RUBEN NOVO PEREZ: 2.800,00

2021-E-RE-105 JOAN FRANCESC FERRER SOBRECASES:  2.000,00

2021-E-RE-106 JAMES STEPHEN WILLIAMSON: 2.200,00

2021-E-RE-111 QUAN LIN: 2.400,00

2021-E-RE-126 JENS FABIO DE ROOCK: 2.200,00

2021-E-RE-158 LA REUNION HOSPITALITY, SLU: 2.324,27

2.- Per Decret d'Alcaldia 2021/0107, de data 18 de maig de 2021 s'acorda:

Concedir en el marc de la convocatòria d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses l'activitat s'ha vist afectada per la pandèmia provocada pel Covid 19 en el marc de el pla "Resistir", publicades en BOP d'Alacant n.º 54 de 2 de març, les següents subvencions:

R.Entrada        Beneficiari                Import subvencionat

2021-E-RE-129 VICENTE FORSAT BALLESTER: 2.400,00

2021-E-RE -130 FRANCISCO JOSÉ NARDONE FERRER: 3.200,00

2021-E-RE -154 ANTONIO MORETON MORDILLO: 1.238,24

2021-E-RC -323 PAULA SANCHEZ DE PAZOS ESCRIBANO: 2.000,00

Renuncia a la subvenció per no haver presentat en termini la documentació requerida:

2021-E-RE -157 MARCELA NORA DAVIS

Documentació

Extracte de les Bases Plan Parèntesi (Resistir) publicades en BOP Alacant nº 54 de 22 de març de 2021.

Bases reguladores ajudes Parèntesi - Pla Resistir

Annex I. Codi CNAE - Activitat beneficiaris

Annex II.- Model de sol·licitud

Annex III.- Representació per a la realització per mitjans telemàtics de tràmits.

Annex IV Declaració responsable

Annex V.- Compte Justificatiu

Decret d'Alcaldia 2021/0091 de data 22 d'abril de 2021