1. Inici >
  2. Notícies >
  3. APROFITAMENT DE LA LLENYA DE PARCEL·LES AFECTADES PER LA XYLELLA

Notícies

APROFITAMENT DE LA LLENYA DE PARCEL·LES AFECTADES PER LA XYLELLA

09 marzo 2021

Informació del Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria d'Agricultura sobre l'aprofitament de la llenya de les parcel·les incloses en una zona infectada per Xylella fastidiosa

Des del Servei de Sanitat Vegetal s'informa que, per poder optar a l'aprofitament de la llenya de les parcel·les en les que s'haga de realitzar l'arrencada obligatori, a l'estar incloses en una zona infectada per Xylella fastidiosa, s'ha de seguir el que estableix el resolc tercer punt 3.1.2 de la RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020 de el director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'adapten a l'Reglament (UE) 2020/1201 de la Comissió, les 12 declaracions de la situació de la plaga Xylella fastidiosa en el territori de la Comunitat Valenciana, i s'adopten mesures fitosanitàries urgents d'eradicació i control per evitar la seua propagació:

"La destrucció de la part aèria dels vegetals es pot limitar únicament a les branques i el fullatge, i sotmetre la fusta al tractament fitosanitari a què es refereix l'apartat 3.1.1."

"Per a aquest supòsit, el propietari dels vegetals o persona autoritzada pel mateix, haurà de presentar una sol·licitud d'aprofitament de la fusta segons el model corresponent, amb una declaració responsable que garanteixi que aquesta fusta no es trasllade fora de la zona demarcada i que no tingua finalitat comercial. "

Pel que en endavant no es tramitaran aquelles sol·licituds que no es realitzin mitjançant imprès normalitzat, que inclou la declaració responsable, disponible a

http://agroambient.gva.es/es/web/agricultura/xylella-fastidiosa

y también en

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21216

Ressaltar la importància que els sol·licitants facilitin un número de telèfon mòbil, per tal de poder informar-los al més aviat possible de quan poden disposar de la fusta.