1. Inici >
  2. XYLELLA FASTIDIOSA A ALCALALÍ >
  3. INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LA XYLELLA FASTIDIOSA

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LA XYLELLA FASTIDIOSA

Informació remesa per la Conselleria d'Agricultura a l'ajuntament d'Alcalalí.

A continuació transcrivim literalment la informació remesa i afegim en negreta el nom comú de les plantes:

La detecció de la Xylella fastidiosa a la Comunitat Valenciana al juliol de 2017 va suposar
l'aplicació de la normativa europea per a evitar la introducció i la propagació dins de la Unió mitjançant la Decisió 2015/789.

Això va suposar i suposa un esforç titànic per intentar atallar la malaltia que té uns efectes econòmics devastadors allí on es troba.

Per part d'aquest servei s'estan duent a terme controls als proveïdors de llavors i plantes de viver, com a part de les mesures regulades, ja que la distribució del material vegetal juntament amb els vectors transmissors, són la principal causa de la infecció de la malaltia.

No obstant l’anterior, hi ha determinats moviments de material vegetal que ens resulta dificultós el seu control. Concretament els mercats ambulants i aquells basars que no són professionals, però que comercialitzen amb material vegetal en aqueix municipi.

És per aixó, que veiem convenient traslladar a aquests agents económics els condicionants per a poder efectuar el comerç de plantes, que venen reflectits en l'article 9 de la Decisió d'execució (UE) 2015/789, sobre mesures per a evitar la introducció i la propagació dins de la Unió de Xylella fastidiosa (Wells et al.) i les seues modificacions posteriors.

Per al seu compliment és necessari que:

Els vegetals especificats que circulen a través d'àrees demarcades o dins d'elles, hauran de transportar-se en contenidors o envasos tancats, que garantisquen que no puga produir-se cap infecció per la malaltia o qualsevol dels seus vectors. El llistat és el que s'inclou en l'annex 1 de la decisió.

Les plantes denominades hostes han d'anar acompanyades sempre d'un passaport fitosanitari. La Comissió de la UE actualitza sovint la base de dades de plantes hostes en la seua pàgina web, no obstant això adjuntem el llistat actualitzat hui dia.

Com aquest municipi es troba en part o totalment en Zona Demarcada per la malaltia,
sol·licitem la seua col·laboració per a informar el comen; del mercat ambulant i els basars mitjançant el material informatiu que els adjuntem. Així mateix, en casque per part d'aquest servei, s'haguera d'efectuar algun control, que ens facilitaren les dades sobre aquests agents econòmics.

Llistat de plantes afectades:

Cistus monspeliensis L. (Cistácea, Jaguarzo Negro)

Erysimum (Crucífera)

Juglans regia L. .          (Nogal)

Streptocarpus (Estreptocarpo)

Vitis vinifera L.            (Vid o Parra)

Acacia dealbata           (Mimosa)

Acacia saligna (Labill.) Wendl  (Acacia azul)

Acer pseudopla/anlls L. (Arce blanco, Falso plátano o Arce sicómoro)

Anthyllis hermanniae L. (Fabaceae)

Artemisia arborescens L.(Ajenjo de montaña, Ajenjo moruno)

Asparagus acutifolius L. (Esparrago)

Calicotome spinosa (L.) (Aliaga)

Calicme vil/osa (Poiret)

Cercis siliquas/rum L.    (Árbol del amor)

Cis/lIs creticlls L.

Cis/us monspeliensis L.  (Jaguarzo negro)

Cistus salviifolius L.       (Jaguarzo morisco)

Convolvulus cneorum L.  (Gloria de la mañana, Campanilla plateada, Correhuela turca)

Coprosma repens A. Rich.(Brillantísima)

Coronilla glauca L.          (Arveja escorpión)

Coronilla valentina L.       (Arveja escorpión)

Cytisus scoparius (L.)      (Retama negra, Escoba rubia)

Cytisus villosus Pourr.     (Fabácea)

Elaeagnus angustifolia L.  (Árbol del paraíso)

Ewyops chrysanihemoides (DC.) B,Nord.(Chrysantemoides)

Euryops pectinatus (L.) Cass, (Margarita amarilla)

Ficus carica L,                  (Higuera)

Fraxinus angustifolia Vahl (Fresno)

Genista spachiana (syn. Cytislls racemoslls Broom) (Genista racimosa)

Genista corsica (Loisel.) OC. (Genista corcega)

Genista ephedroides DC.       (Faboidae)

Grevilleajuniperina R. Br.

Hebe (Veronica)

Helichrysum italicum (Roth) G, Don (Curry, Siempreviva del monte)

Lavandula angustifolia MilI. (Lavanda)

Lavandula stoechas L.        (Lavanda)

Lavandu/a allardii (syn. Lavandula heterophylla) (Lavanda)

Lavandu/a intermedia (Lavanda)

Lonicerajaponica Thunb,    (Madreselva)

Medicago sativa L.             (Alfalfa)

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. (Mirto)

Myrtus communis L.           (Mirto)

Olea europaea L.               (Olivo)

Pe/argonium graveolens L'Hér (Geranio)

Phagna/on saxatile (L.) Cass,  (Manzanilla)

Prunus armeniaca L,              (Albaricoque)

Prunus cerasifera Ehrh.          (Albaricoque)

Prunus domestica L.              (Albaricoque)

Pun'ils cerasus L.                 (Cerezo)

Quercus sllber L.                    (Alcornoque, Chaparro)

Rhamnlls alaiernus L.             (Aladierna)

Rosa canina L.                       (Rosal silvestre)

Spartium junceum L.               (Retama de olor)

Ulex europaeus L.                  (Retamo espinoso, Espinilla)

Veronica e/liplica L.                 (Veronica)

Westringiaji'uticosa (Willd.) Druce

Acacia saligna (Labill.) Wendl  (Acacia de hoja azul)

Amaranthus retroflexus L.        (Amarantáceas)

Asparagus acutifolius L.          (Esparraguera)

Catharanthus

Chenopodium album L.            (Cenizo)

Cistus creticus L.                   (Jara, Estepa)

Dimorphoteca frllticosa (L.)      (Fanerógamas)

Dodonaea viscosa Jacq.          (Sapindáceas)

Eremophila.maculata F. Mue .(Arbusto de emú manchado, Arbusto de fucsia manchada)

Erigeron sumatrensis Retz.     (Conyza)

Erigeron bonariensis L.           (Conyza)

Euphorbia chamaesyce L.       (Noguerela)

Euphorbia terracina L.            (Fanerógama)

Grevilleajuniperina L.

Heliotropium europaewn L.     (Verrucaria)

Laurus nobilis L.                  (Laurel)

Lavandula angllstifolia MilI.    (Lavanda)

Lavandllla stoechas L.           (Lavanda)

Myrtus communis L.              (Mirto)

Myoporum insulare R. Br.      (Enebro)

Olea ellropaea L.                 (Olivo)

Pelargonium xfragrans . (Geranio zonal)

Phillyrea latifolia L.            (Labiérnago)

Rhamnus alaternus L.          (Aladierna)

Sparfium junceul/1 L.          (Fabaceae)

Vinca (Apocynaceae)

Weslringiaji'ulicosa (Willd,) Druce

Weslringiaglabra L.

Calicolome spinosa (L.) Link  (Argelaga)

Cistus albidus L.                (Jara blanca)

CoJJea

Genisla lucida Cambess,       (Gatosa)

Helicrysum sloechas (L.) Moench (Siempreviva)

Lavandula dentala L.            (Lavanda)

Lavandula chaylorae (Lavanda)

Nerium 'oleander L.             (Adelfa)

Polygala myrlifolia L.          (Lechera de cabo)

Prunus avil/m L.                (Familia rosaceae, Almendro, Cerezo, Melocotonero…)

Prunus dulcis (MilI.) D,A, Webb (Almendro)

Rosmarinus officinalis L.      (Romero)

Teucrium capitatum L.         (Laminaceae)

Ulex minor Roth'                (Tojo enano)

Vinca' (Apocynaceae)