1. Inici >
  2. GUIFI.NET >
  3. Informació General

Informació General

Instal·lació d'antenes receptores


L'Ajuntament NO dóna suport tècnicDins d'aquest suport tambés'inclou la instal·lació d'antenes.

1 .- Ni l'Ajuntament instal·la antenes.

2 .- Ni l'Ajuntament facilita l'obtenció d'antenes.

3 .- Ni l'Ajuntament delegatscontractats o en exclusiva amb empresa alguna la instal·lació d'antenes.

Punt a part és que es disposi d'una relació d'empreses que puguintirar endavant la instal·lació perquè l'usuari pugui tenir algunes referències i no doni "pals de cec"però sempre serà la contractació per compte del client, atenent que el preucondicions, i manteniment sigui l'acordat entre usuari i empresa instal·ladoraeximint de responsabilitats a l'AjuntamentQualsevol empresa ques'ofereixi com instal·ladora podrà comunicar a l'Ajuntament deixant la seva propagandala qual serà lliurada a la persona interessada tal com es va deixar.

Restabliment del servei per Avaries


Podent haver-hi queixes dels usuaris sobre les molèsties causades per la manca de servei a causa de les avaries que sorgeixen, l'Ajuntament vol deixar clar diversos punts:

1 .- Entén i comprèn les molèsties causades a aquells veïns que no disposen d'alternativa a la Xarxa Wifi Municipal (d'ara endavant RWM).

2 .- La falta de subministrament no és a causa d'un tall ni cancel·lació per part de l'Ajuntament, sinó a avaries sofertes per causes externes o no controlables (fallada en els subministraments externs com llum o telèfon, caiguda de llamps en components, pujades de tensió per tempestes, etc.) i que, en certa mesura, no són competència d'aquest o de difícil posada en marxa.

3 .- Com bé es sap, el servei prestat és gratuït, no cobrant mensualitats ni cap altre tipus de quotes. Per aquest motiu, no hi ha compromís per part de l'Ajuntament a solucionar l'avaria en un termini determinat (com passa amb les companyies telefòniques o de pagament). Això no vol dir que no agiliti tot el que estigui a les seves mans per a això ni posi el seu major esforç en la tasca, tot el contrari.

4 .- La RWM va ser pensada per donar cobertura d'Internet a com més veïns fos possible, però es tracta d'un servei bàsic, bloquejant algunes característiques (descàrregues P2P, principalment, i altres per qüestions tècniques). No es garanteix, ni hi ha compromís de garantir, la cobertura, la qualitat del senyal, la velocitat de la xarxa ni el restabliment en un temps màxim del servei si, com pot succeir, aquest cau.

5 .- Es procura informar de tot això als usuaris quan vulguin saber com funciona la xarxa, indicant que, si l'ús de la RWM és per substituir una ADSL a la qual l'usuari ja estava abonat o per no donar-se d'alta amb una companyia telefònica i aprofitar la gratuïtat de la RWM i precisa del servei a nivell professional o li resulta indispensable no estar més de 48 hores sense Internet, no se'ls aconsellava o sota avís del que estava exposat.

En resum, la RWM funciona amb algunes restriccions tècniques, sense garanties de cobertura, velocitat, qualitat del senyal, restabliment en un temps màxim del servei en cas d'avaries.Desaconsellant, per això, el seu ús a nivell professional o similars.L'Ajuntament comprèn les molèsties causades i sempre intenta restablir el senyal al més aviat possible.

NOTA: Les avaries poden ser motivades a causa de fortes pujades de tensió per caigudes de llamps en zones pròximes a la ubicació de les antenes, arribant a cremar els sistemes de protecció SAI, fonts d'alimentació i routerboard.

Qüestions bàsiques sobre Guifi.net Alcalalí


Des de l'Ajuntament recomanem que visitis www.guifi.net per saber més sobre aquesta xarxa.

Què és això de la Xarxa de telecomunicacions per ràdio per al'autoprestació de serveis de comunicacions o Xarxa sense fils lliure?


En general és una xarxa d'ordinadors que fem entre tots i que tots tenim dret a saber com funcionaNo depèn de cap empresa, administració o particularencara que tots poden col·laborarLa seva funció principal és interconnectar persones a través dels seus dispositius connectats a la xarxa.

Cada usuarien funció de la seva implicació a la xarxa, crea la infraestructura necessària perquè la xarxa s'expandeixiSi posem una antena receptora orientada a un supernode rebrem el senyal i estarem connectatsSi, a mésvolem ampliar la xarxa des de casa nostra fins a una zona on no arriba la coberturapodem col·locar una antena emissora contribuint a que la xarxa creixi.

Les xarxes sense fils lliures van néixer fa ja uns anysi cada vegada van creixent més ràpid. A Espanya ja són milers de persones les que les fan servir.

Més informacióes.wikipedia.org / wiki / Comunidades_inalámbricas

En el cas d'Alcalalíl'Ajuntament ha estat l'impulsor col·locant un supernode a la Torre de la Plaça de l'Ajuntamentdonant cobertura a gairebé tota l'àrea urbana d'Alcalalí.

Amb aixòels usuaris d'aquesta xarxa estaran no només dins de la seva xarxa domèstica sinó també dins d'una altra més gran.


Quins serveis s'ofereixen en aquesta xarxa?


Els mateixos que en qualsevol xarxa domèstica. Amb la configuració adequada, així com amb les mesures de seguretat necessàries, es podran compartir documents, videoconferència, telefonia IP, i, evidentment, connexió a Internet.

Tindré Internet gratis?


La xarxa en si no és un proveïdor d'Internet ni presta cap servei. Aquesta es pot utilitzar per qualsevol per a qualsevol ús, sempre que compleixi la llicencia Procomun sense fils. Un dels usos que se li pot donar és el d'afegir a la xarxa "portes" cap a Internet.

Qualsevol amb una connexió de banda ampla contractada pot compartir a través de la xarxa i permetre el seu ús a tothom que es vulgui connectar mitjançant el que s'anomena un "proxy". A part d'això, també és possible que un grup d'amics, familiars, etc. utilitzin la xarxa per compartir una connexió entre ells només. Aquest tipus d'usos es denominen "autoprestació agregada".

En Alcalalí es realitzarà amb un "proxy" instal·lat a l'Ajuntament, que ha decidit compartir la seva connexió a Internet. Per descomptat, qualsevol es pot connectar sense pagar res per aquest servei. Però, recordem, a més que la xarxa es pot utilitzar per a altres moltes coses, que sens dubte aniran apareixent a poc a poc.

Què em cal per connectar-me a la xarxa?

Bàsicament, a part de l'ordinador, una antena receptora amb suficient potència connectada al PC. Al mercat hi ha uns aparells que integren l'antena amb el router, dels que simplement cal treure un cable per connectar-nos a ells. Són els que usarem a Alcalalí.

Si volem connectar més d'un ordinador simultàniament (tant dins d'una mateixa casa com per a una comunitat de veïns), necessitarem un switch, és a dir, una mena de "lladre" amb més d'una presa de cable de xarxa. Si a més volem que la connexió es comparteixi dins de la casa sense fils, necessitem un punt d'accés wifi.

Aquelles persones que ja disposin d'un router, switch o punt wifi no serà necessari adquirir un de nou llevat que aquest no pugui configurar correctament per algun motiu.

¿Per què un usuari i contrasenya?


L'Ajuntament comparteix el seu accés de forma lliure a Internet però tampoc vol que ningú faci abusos o mal ús de la xarxa. Per això ha activat un proxy amb un hotspot, on només aquells usuaris que hagin estat autoritzats podran accedir a la xarxa.

Per tenir el teu usuari i contrasenya, una vegada finalitzada la instal·lació de l'antena, així com les connexions als equips, comunica-ho a l'Ajuntament i se't donaran les claus.

¿Va a anar ràpid?


Depèn. La velocitat dins de la xarxa varia segons distàncies al supernode, obstacles, condicions climatològiques, etc. Pel que fa a Internet, el màxim que ofereixen les operadores a Alcalalí són 10 Mbps, l'Ajuntament comparteix la seva xarxa, la velocitat actual és de 6 Mbps. A partir d'aquí, la velocitat dependrà del nombre d'usuaris connectats simultàniament.


Que bé! El eMule, Ares, Torrent, etc. a funcionar gratis ...

Doncs no.

Tant per qüestions tècniques (no consumir un sol usuari tot l'ample de banda) com a prevenció d'un ús il · legal, atès que l'Ajuntament en si és el titular de la connexió a Internet i seria el responsable final de la seva utilització, ha bloquejat el tipus de descàrregues P2P.

Qualsevol actuació per part de les autoritats competents en la matèria sobre la connexió a Internet de l'Ajuntament referent a talls, restriccions, bloquejos, etc. per l'acció d'un sol usuari de Guifi.net Alcalalí, repercutiria sobre el 100% de la resta d'usuaris.

Això no implica que els usuaris dins de la xarxa no puguin compartir arxius propis entre ells.

La resta de serveis bàsics si estarà disponible: Consulta de pàgines web, descàrrega de correus, Facebook, Youtube, Yahoo, Hotmail, càmera web, xats, etc.

¿Tot això és legal?

Perfectament legal. Les bandes de freqüències utilitzades a la xarxa (2,4 GHz i 5 GHz) estan alliberades en gairebé tot el món per a ús particular, pel que no es requereix de cap llicència d'emissió.

A més, segons la Directiva Europea 2002/20/EC, l'ús que li donem a la xarxa no suposa la prestació d'un servei i no es regeix per les normes del mercat i la competència. Textualment, de les seves consideracions prèvies:

"Aquesta Directiva s'aplica únicament a la concessió de drets d'ús de radiofreqüències, quan aquest ús impliqui el subministrament d'una xarxa o servei de comunicacions electròniques, normalment a canvi d'una remuneració. L'ús personal d'equips terminals de ràdio, basat en l'ús no exclusiu de radiofreqüències específiques per part d'un usuari i no relacionat amb una activitat econòmica, com ara l'ús d'una banda ciutadana per radioaficionats, no constitueix subministrament d'una xarxa o servei de comunicacions electròniques i, per tant, no està inclòs en aquesta Directiva. "

¿Això qui ho muntarà, configurarà, etc.?

 

Inicialment, si un és manetes pot fer-li el mateix. Però també pot recórrer a un tècnic especialista que munti la infraestructura.

No obstant això, en ambdós casos, s'ha de tenir en compte la normativa sobre la col·locació d'antenes al casc històric, on es prestarà especial atenció per evitar que aquestes estiguin en llocs molt visibles.

Recomanem que, abans de res, et informes en les oficines municipals, on s'estudiarà cas per cas.


Jo ja tinc Internet a casa, em val la pena connectar-me a la xarxa?


Com hem dit, la xarxa no és només Internet. Estant-hi pots accedir a tots els continguts que comparteixin els usuaris de la mateixa.

Puc accedir amb un portàtil o una PDA a la xarxa i tenir Internet?


Tens sort si reps senyal prou bona des d'un portàtil o una PDA, la senyal "guifi" viatja normalment per les teulades. Els portàtils, al no tenir antena d'abast, o estar situats en interiors, moltes vegades no emeten un senyal prou forta com per connectar. El desplegament es fa més aviat orientat a punts fixes, tot i que certament hi ha alguns llocs, a pocs metres dels punts d'accés, on és possible connectar. No es dóna suport per millorar la senyal en aquests casos. Si vols assegurar que tinguis bona senyal amb un portàtil o PDA, acostat físicament al punt d'accés, surt al balcó o la terrassa ... L'enunciat de la pregunta, en realitat té dues preguntes, i per tant, dues respostes:

1.Dirección IP, DNS ...: En general es configuren els punts d'accés amb DHCP i DNS automàtiques.

2. Acceso a Internet: Una veure connectat, pots accedir a tots els continguts de la xarxa.
No obstant això, sí que està previst que en algunes zones de la població es pugui disposar de connexió a peu de carrer, orientat, principalment, a veïns i / o turistes que puguin requerir d'aquest servei. Per descomptat, la connexió estarà limitada per zona i temps d'ús (per exemple, Plaça de l'Ajuntament durant 1 hora màxim al dia).

Tinc problemes tècnics, els soluciona l'Ajuntament?

Si recordes, cada usuari és amo de la seva pròpia xarxa i d'ell depèn el bon estat i funcionament de la seva antena així com de la resta de la seva infraestructura. En cas d'avaria de l'antena o altres equips, serà ell qui buscarà la millor manera de solucionar-ho.

L'Ajuntament s'encarregarà de mantenir la infraestructura muntada per ell mateix, és a dir, els punts d'accés lliures i els nodes de connexió de la resta de la xarxa, així com compartir aquells recursos que cregui necessaris, com ara el seu accés a Internet.

Com em puc donar de baixa?

Aquí no hi ha altes com en les companyies telefòniques.

En aquesta xarxa només demanes un usuari i una contrasenya per utilitzar el proxy de l'Ajuntament com a porta d'enllaç amb Internet. Pel que donar-se de baixa no existeix com a tal.

En el cas que no vulguis seguir en la xarxa, només has de desconnectar el teu antena de recepció o configurar els teus aparells per al nou ús que els vagis a donar.

POT DESCARREGAR EL FULLET DE INFORMACIÓ GENERAL PUNXANT AQUI