1. Inici >
  2. Notícies >
  3. Campanya de Nadal Bo Consum Alcalalí 2022

Notícies

Campanya de Nadal Bo Consum Alcalalí 2022

10 noviembre 2022

L'Ajuntament d'Alcalalí amb el suport de la Diputació d'Alacant posa en marxa la CAMPANYA DE NADAL "BO CONSUM ALCALALÍ 2022", amb una vigència prevista durant aquest any 2022, amb l'objectiu d'impulsar l'economia local.

Qüestions a tenir en compte:

L’Ajuntament d’Alcalalí facilitarà 1 bo per valor de 16,00 euros a cada veí/ïna empadronat/da a Alcalalí, i major de 18 anys a data 31 de desembre de 2021. Podrà fer ús del bo en qualsevol comerç i/o establiment adherit a la campanya.

L’Ajuntament d’Alcalalí subvencionarà el 50% de la despesa realitzada fins un màxim de 16,00 euros. Així doncs, per exemple, si es presenta factura per import de:

- 32,00 € o més: es subvencionarà fins a 16,00 €

- 15,00 €: es subvencionarà fins a 7,5 €

Autònoms, Comerços i/o Establiments adherits a la Campanya:

  • Bar Porche Carrer del Ravalet, 2. Tel. 679 805 103 / 966 482 123

 

Veïnes i veïns d’Alcalalí:

Sol·licitud del bo: Les persones interessades han de formalitzar la seva sol·licitud omplint l’Annex II (Sol·licitud) i l’Annex III (Manteniment de tercers).

La sol·licitud inclou una declaració jurada sobre els següents extrems:

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries en front de AEAT, la Seguretat Social i l’Ajuntament d’Alcalalí

- Compromís de complir amb les presents bases i amb les bases aprovades per l’àrea de Desenvolupament econòmic i sectors productius de la Excma. Diputació d’Alacant, en el plenari provincial de data 04/05/2022 (BOA núm. 10.05.2022).

Per la retirada del bo, es necessari presentar l’original del document d'identitat o NIE.

Termini per a sol·licitar el bo: Els veïns/es d’Alcalalí, interessats en ser beneficiaris d'un bo consum.

El podran sol·licitar i recollir a l’Ajuntament des del 23 de novembre fins el 2 de desembre, de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. Els dimecres 23 i 30 de novembre, també en horari de tarda, de 16 a 18.30 hores.

Termini de justificació: El termini per presentar les factures davant l’Ajuntament serà des del 16 al 27 de Gener de 2023.

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES AJUDES EN EL MARC DE LA CAMPANYA DE NADAL DE FOMENT DEL CONSUM EN EL COMERÇ LOCAL D'ALCALALÍ, MITJANÇANT L'EMISSIÓ DE BONS DE CONSUM.

DOCUMENTS