1. Inici >
  2. Notícies >
  3. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS D'ALCALALÍ

Notícies

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS D'ALCALALÍ

30 marzo 2020

Des de el 25 de març del 2020, Alcalalí disposa d'un pla de prevenció d'incendis forestals

Amb data 5 d'octubre de 2018 per resolució de la consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural es concedeix una ajuda destinada a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) a Alcalalí.

Per aquesta raó,l'ajuntament d'Alcalalí redacta el seu propi pla local de prevenció d'incendis forestals que es aprovat per acord plenari en sessió del dia 3 de febrer del 2020. Consulta açí el acord plenari adoptat.

El 25 de març del 2020 per resolució de la Conselleria s'aprova el nostre Pla local de prevenció d’incendis forestals del terme municipal d’Alcalalí per el que ens declaren beneficiaris de la subvenció que correspon a una cuantía de 3.930,08 €, finançada a càrrec de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Ministeri d'Agricultura i pesca, Alimentació i Medi Ambient i la Generalitat Valenciana.

Consulta ací la memòria del Pla local de Prevenció d’Incendis Forestals del terme municipal d’Alcalalí (Alacant).