1. Inici >
  2. Notícies >
  3. MODIFICACIÓ DEL PERÍODE DE CREMES

Notícies

MODIFICACIÓ DEL PERÍODE DE CREMES

15 abril 2020

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el dia 15 d'abril de 2020, la Resolució de 10 d'abril de 2020, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre la modificació de el període de cremes motivat per l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.


Vista que l'agricultura és una activitat essencial per garantir el proveïment alimentari de la població, d'acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, és necessària la realització de determinades operacions d'eliminació de restes agrícoles, que impliquen la utilització de foc, per evitar possibles problemes de sanitat vegetal; això juntament amb que el nivell de risc d'incendis s'ha vist reduït gràcies a les condicions meteorològiques dels últims dies, es considera convenient aixecar parcialment la suspensió de les autoritzacions per a la realització de cremes de restes vegetals.

Període comprès entre el 21 d'abril i el 31 de maig de 2020, ambdós inclosos i la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, en els terrenys forestals, en els limítrofs o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquells

  • Només podran realitzar cremes de dilluns a divendres, ambdós inclosos.
  • Els dissabtes, diumenges i festius, no està permès realitzar cremes, pel que queden en suspens totes aquelles accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que estableix la present resolució.
  • Només es podran realitzar aquestes cremes quan el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals, determinat per l'òrgan competent, sigui 1.
  • Mantenir l'horari d'aquestes cremes entre la sortida del sol i les 13.30 hores, moment en el qual aquesta crema ha d'estar totalment extingida.

 

A partir d'l'1 de juny de 2020

- És aplicable el que disposa l'article 145.f i g de el Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, per la que:

Queden prohibides com a mesura de precaució general en els terrenys forestals, en els limítrofs o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquells, la crema de marges de cultius o de restes agrícoles o forestals durant el període comprès entre l'1 de juliol i el 30 de setembre i la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus durant el període comprès entre l'1 de juny i el 30 de setembre.

Sol·licitud per part dels veïns i veïnes:

Per sol·licitar l'autorització de cremes serà necessari enviar un correu electrònic a alcalali@alcalali.es, indicant:

  • DNI
  • Nom i cognoms
  • Domicili i telèfon
  • Lloc en el qual va a realitzar-se la crema

 

L'ajuntament realitzarà l'oportuna autorització i se'ls comunicarà dia i hora de recollida.

Informació completa cremes agrícoles.