1. Inici >
  2. Notícies >
  3. PARTICIPACIÓ CIUTADANA: DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE ALCALALÍ

Notícies

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE ALCALALÍ

02 julio 2019

Per segon any consecutiu, posem en marxa un procés de participació ciutadana tendent a dinamitzar l'agricultura del municipi, i comptem amb el suport de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Els objectius del projecte són els següents:

  1. Fomentar la participació ciutadana com a mecanisme d'integració i de millora de la qualitat de vida democràtica.
  2. Incrementar les relacions entre els actors del territori (ciutadania, comerciants, agricultors i institucions) en un ambiete plural, obert i de participació.

 

Activitats que desenvoluparem des de juliol a setembre de 2019 són les següents:

1.- CREACIÓ DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL: El Consell Agrari Municipal, és un òrgan consultiu, d'assessorament i participació dels òrgans col·legiats de l'ajuntament competents en matèria agrària. Es aprovarà el seu reglament intern, que regularà la seva organització i composició, per tal de generar una eina participativa per gestionar de manera més eficient l'activitat agrària d'Alcalalí.

2.- ACCIÓ DE CARACTERITZACIÓ DEL TERRITORI DE ALCALALÍ: Els tallers de mapeig participatiu són una eina visual d'informació en un context geogràfic deterrminado, que permet posar en comú les diverses percepcions dels actors sobre un tema significatiu per a la comunitat. Així doncs, utilitzarem aquesta eina per veure quina mena de cultius convindria reactivar a cada zona del municipo i conèixer l'evolució de l'agricultura a Alcalalí, amb l'objectiu de fer un diagnòstic i fer propostes de millora de la situació actual.

3.- DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DEL MUNICIPI: Es realitzaran entrevistes semiestructurades per recollir informació sobre les principals problemàtiques locals, fins a incloure totes les posicions rellevants.

4.- EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE: En finalitzar el procés de participació ciutadana es farà una reunió amb tots els grups de treball que hagin sorgit i es posaran en comú totes les decisions que s'hagin pres i les conclusions que l'equip tècnic amb la resta de participants hagin obtingut de les activitats executades en el projecte.