1. Inici >
  2. AMETLLA D'ALCALALÍ >
  3. Descripció del projecte "Ametlla d'Alcalalí"

Descripció del projecte "Ametlla d'Alcalalí"

L'Ajuntament d'Alcalalí desenvolupa diferents accions relacionades amb el turisme, la gastronomia i l'oci durant el mes de febrer en relació a la florida de l'ametller, com I Marató Fotogràfica #alcalalienflor ,I Ruta de la Tapa "Alcalalí en flor" , etc.

Com a suport d'aquestes activitats es troba el paisatge i el territori. L'agricultura és un sector clau dins d'aquest paisatge, i per tant, és també clau per al manteniment de tots els subsectors que ofereixen els seus serveis basats precisament en l'atractiu paisatgístic i mediomabiental.

L'agricultura en els darrers anys ha estat en una situació màxima de debilitat a conseqüència de la nul·la rendibilitat del treball agrícola, el que al seu torn a comportat un abandonament dels camps, manca de relleu generacional, una progressiva pèrdua del valor territorial i de mercat, i una reducció alarment del pes relatiu del sector en la creació d'ocupació.

Per tal de revertir aquesta situació, es considera adequat adoptar nous enfocaments, on l'agricultura local ocupe un lloc estratégic, no només des de la perspectiva paisatgística, sinó també en l'àmbit econòmic local.

Per aconseguir un reequilibri entre el sector agrícola i el de serveis i comercial, es planteja aquest projecte que impulsa l'Ajuntament d'Alcalalí, amb l'objectiu de millorar la caliad de vida dels veïns d'Alcalalí d'acord amb el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana (PDR CV 2014-2020).

Els objectius que planteja el projecte són els següents:

  • Posar en valor a Alcalalí i als seus veïns potenciant les seves singularitats i senyals identitàries com són el cultiu de l'ametller, el que comporta i representa per al municipi.
  • Crear valor compartit com a base del creixement socioeconòmic per al conjunt del municipi.
  • Identificar nous atributs per al territori i posar-los en valor.
  • Presenvar els elements històrics i artístics per consolidar la identitat pròpia del territori associat a la flor de l'ametller. Generar sensibilitat cap al medi ambient.
  • Assolir beneficis palpables a nivell local en l'activitat econòmica, en el medi ambient i en conseqüència en la qualitat de vida dels veïns del municipi.