1. Inici >
  2. SERVEIS MUNICIPALS >
  3. I Pla d'Igualtat

I Pla d'Igualtat

I PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES D'ALCALALÍ

Al llarg de la història les dones i els homes han mantingut relacions desiguals i jerarquitzades, en què el poder s'ha articulat perquè la posició de la dona hagi estat sempre inferior. El sistema patriarcal d'organització social segueix vigent en aspectes tan importants com les tasques domèstiques, la cura dels fills i ancians, les diferències salarials, etc.
Malgrat els avanços aconseguits és de degut compliment per part dels poders públics corregir les desigualtats que les dones segueixen patint hui en dia. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Alcalalí s'aprova l'I Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones per acord plenari el 13 de febrer de 2014. Pot consultar l'acta, en concret el punt 5. - Aprovació del Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones d'Alcalalí.

 

Aquest pla pretén contribuir al desenvolupament i aprofundiment de la democràcia en fer efectiu el ple dret de la ciutadania d'Alcalalí.

Aquest pla és un document obert i participatiu, un pla de treball, una eina que vincula a l'ajuntament i pel qual s'adquireix un compromís amb la ciutadania i el desenvolupament amb la igualtat. Assumir, reconèixer i dur a terme els principis plasmats en el pla tenen una importància bàsica, ja que a partir d'ells es podrà assumir un treball integral, coherent, participatiu, democràtic i igualitari.

AVALUACIÓ DEL I PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES DE ALCALALÍ

Transcorreguts dos anys des de l'aprovació del Pla, es considera necessària una avaluació intermèdia del mateix que permeti mesurar el grau d'implementació tant des d'un punt de vista quantitatiu com qualitatiu.

A través de l'avaluació, desenvolupada durant els mesos de juny, juliol i setembre de 2016, hem obtingut un major coneixement de les diferències entre homes i dones en espais determinats, obtenint les dades necessàries per analitzar i transformar les desiguladades.

Diputació d'Alacant, a través de l'àrea d'Igualtat, ha subvencionat amb un import de 812,50 € els costos d'avaluació.

Us enllacem el Document d'Avaluació intermèdia del I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones d'Alcalalí.

 

ACTUACIONS REALITZADES 2017:

Àrea 1.- Incorporació i desenvolupament de la perspectiva de gènere en l'Administració local. ( Objectiu específic 1.3 )

S'ha revisat la comunicació de l'ajuntament amb la ciutadania buscant que estiga exempta de contingut discriminatori. Per a això, s'utilitza un llenguatge no sexista en documents oficials, plecs i contractes públics. A més, s'aplica un llenguatge no sexista en la plataforma digital i xarxes socials municipals, vigilant que tant el contingut gràfic com el lingüístic no siguen discriminatoris.

Área 3.- Educació. (Objectiu específic 3.1)

Projecte "Alcalalí COEDUCA": Per quart any consecutiu, es treballa amb el CP Mosquera un programa de coeducació, enguany dedicat a "Les dones de la nostra vida". Aquest projecte ha estat subvencionat per la Diputació d'Alacant, Àrea d'Igualtat, en el marc de la convocatòria de programes i activitats per a la igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere. Treballarem amb els xiquets i xiquetes en sessions de 8 tallers, i també amb l'Escola de les famílies, fent partícips d'aquesta iniciativa als pares i mares de l'alumnat.

Àrea 6 Violència de gènere. (Objectiu específic 6.1)

S'ha inclós al web municipal un espai d'informació sobre la violència de gènere. així mateix, el 25 de novembre, Dia contra la violència de gènere, es va penjar del balcó de l' ajuntament una pancarta com a mostra de rebuig a la violència de gènere.

 

ACTUACIONS REALITZADES 2018

Àrea 3 Educació. (Objectiu específic 3.1)

Projecte "Alcalalí COEDUCA": Per cinquè any consecutiu, hem treballat amb el CP Mosquera un programa de coeducació subvecionado per la Diputació d'Alacant, Àrea d'Igualtat, en el marc de la convocatòria de programes i activitats per a la igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere.

Hem treballat amb els nens i nenes en sessions de 8 tallers, i també amb l'Escola de les famílies, fent partícips d'aquesta iniciativa als pares i mares de l'alumnat. Aquest any, el projecte s'ha desenvolupat durant el mes de setembre.

Enrere Endavant