1. Inici >
  2. SERVEIS MUNICIPALS >
  3. I Pla d'Igualtat

I Pla d'Igualtat

I PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES D'ALCALALÍ

Al llarg de la història les dones i els homes han mantingut relacions desiguals i jerarquitzades, en què el poder s'ha articulat perquè la posició de la dona hagi estat sempre inferior. El sistema patriarcal d'organització social segueix vigent en aspectes tan importants com les tasques domèstiques, la cura dels fills i ancians, les diferències salarials, etc.
Malgrat els avanços aconseguits és de degut compliment per part dels poders públics corregir les desigualtats que les dones segueixen patint hui en dia. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Alcalalí s'aprova l'I Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones per acord plenari el 13 de febrer de 2014. Pot consultar l'acta, en concret el punt 5. - Aprovació del Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones d'Alcalalí.

 

Aquest pla pretén contribuir al desenvolupament i aprofundiment de la democràcia en fer efectiu el ple dret de la ciutadania d'Alcalalí.

Aquest pla és un document obert i participatiu, un pla de treball, una eina que vincula a l'ajuntament i pel qual s'adquireix un compromís amb la ciutadania i el desenvolupament amb la igualtat. Assumir, reconèixer i dur a terme els principis plasmats en el pla tenen una importància bàsica, ja que a partir d'ells es podrà assumir un treball integral, coherent, participatiu, democràtic i igualitari.

AVALUACIÓ DEL I PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES DE ALCALALÍ

Transcorreguts dos anys des de l'aprovació del Pla, es considera necessària una avaluació intermèdia del mateix que permeti mesurar el grau d'implementació tant des d'un punt de vista quantitatiu com qualitatiu.

A través de l'avaluació, desenvolupada durant els mesos de juny, juliol i setembre de 2016, hem obtingut un major coneixement de les diferències entre homes i dones en espais determinats, obtenint les dades necessàries per analitzar i transformar les desiguladades.

Diputació d'Alacant, a través de l'àrea d'Igualtat, ha subvencionat amb un import de 812,50 € els costos d'avaluació.

Us enllacem el Document d'Avaluació intermèdia del I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones d'Alcalalí.

 

ACTUACIONS PREVISTES 2016:

Àrea 1.- Incorporació i desenvolupament de la perspectiva de gènere en l'Administració local. ( Objectiu específic 1.3 )

S'ha revisat la comunicació de l'ajuntament amb la ciutadania buscant que estiga exempta de contingut discriminatori. Per a això, s'utilitza un llenguatge no sexista en documents oficials, plecs i contractes públics. A més, s'aplica un llenguatge no sexista en la plataforma digital i xarxes socials municipals, vigilant que tant el contingut gràfic com el lingüístic no siguen discriminatoris.

Área 3.- Educació. (Objectiu específic 3.1)


Projecte "Alcalalí COEDUCA":
Per tercer any consecutiu, es treballa amb el CP Mosquera un programa de coeducació. Aquest any abordarem la coresponsabilitat i les cures, amb l'objectiu principal que els nens i nenes creixin amb models que afavoreixin la justícia social i les cures. Aquest projecte s'emmarca en l'Àrea 3 .- Educació, Objectiu específic 3r "Fomentar la coeducació en el centre educatiu del municipi", de l'I Pla d'Igualtat.

Es realitzaran 12 tallers, 6 a infantil i 6 a primària, durant el mes de setembre. També es realitzaran tres tallers amb l'escola de pares i mares en els quals s'abordaran reflexions sobre coresponsabilitat, creació de nous espais de intercambiuo i cures, etc. Així mateix, està previst realitzar un taller formatiu amb el professorat del Col·legi Mosquera.

Aquest projecte ha estat subvencionat per la Diputació d'Alacant, Àrea d'Igualtat, en el marc de la convocatòria de programes i activitats per a la igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere, per import de 2.105,07 €.

Àrea 4.- Cultura i esport. (Objectiu específic 4.1 )

Es garanteixen espais d'intercanvi entre homes i dones que fomentin la igualtat d'oportunitats i que conviden a les dones d'Alcalalí a desenvolupar les seues potencialitats. Per a això, s'organitzarà una fira, que es durà a terme el proper 23 d'octubre per commemorar el Dia contra el càncer de mama, buscant la participació activa de dones i nenes.

Àrea 6 Violència de gènere. (Objectiu específic 6.1)

S'ha inclós al web municipal un espai d'informació sobre la violència de gènere. així mateix, el 25 de novembre, Dia contra la violència de gènere, es va penjar del balcó de l' ajuntament una pancarta com a mostra de rebuig a la violència de gènere.

Enrere Endavant