1. Inici >
  2. PGOU PROVISIONAL >
  3. NORMATIVA D'APLICACIÓ

NORMATIVA D'APLICACIÓ

APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE ALCALALÍ.


El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el passat dijous dia 26 de setembre de 2013, va acordar per unanimitat de tots els seus membres l'aprovació provisional del nou Pla General d'Ordenació Urbana per a la seva remissió a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per l'aprovació de la Memòria Ambiental, remetent per a això la documentació necessària.
A fi de donar a conèixer el nou planejament proposat i tenint en compte que aquest ha de ser tingut en consideració en les obres d'edificació i / o conservació que s'hagin de realitzar a partir de la suspensió de llicències acordada pel ple de l'Ajuntament, es posen a disposició a la web els següents documents, significant que podran consultar la documentació integra i que igualment pot resultar d'aplicació en les dependències municipals:

Normes urbanístiques

Normes Urbanístiques

Fitxes

Fitxes de zones

Fitxes de planejament i gestió

Plànols d'ordenació

Plànols d'ordenació estructural

OE1- Classificació Aprovació provisional

OE2- Calificació Aprovació provisional

OE3.1- Comunicacions i dotacions

OE3.2- Red primària: aigua potable

OE4- Delimitació Sectors, Unidatats d'Execució i Àreas de Repart

OE5- Núclis de vivendes per a expedient de minimització d'impactes DT4ª Lley 10/2004

Plànols d'ordenació detallada

OP1- Calificació

OP2- Alineacions i rasants

OP3- Red secundària

OP4- Delimitació Sectors, Unitats d'Execució i Àrees de Repart

 

Alcalalí a setembre de 2013